Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị Bảng báo giá Phụ kiện đường ống inox vi sinh: Tê giảm Hàn vi sinh, như sau:

TT

Tên hàng Size CL TC ĐVT S.Lg Đơn giá
(VNĐ)
Thành tiền
(VNĐ)
Ghi chú
1 Tê giảm Hàn vi sinh, Bề mặt trong bóng gương ngoài bóng mờ DN32(Ø34 x 1.5)
/DN20(Ø22 x 1.5)
304 DIN Cái 1 113,400 113,400

 

TỔNG CỘNG:

        1   113,400

 

 

Lưu ý:

– Giá trị thời hạn bảng báo giá: trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo;

– Catalog Phụ kiện đường ống inox vi sinh dùng để chọn sản phẩm xem thêm tại đây;

– Có đầy đủ Chứng chỉ xuất xứ CO, chứng chỉ chất lượng CQ;

– Bảng báo giá liên tục được cập nhật theo giá tại một thời điểm nhất định, quý vị vui lòng liên hệ để được tư vấn phương án có lợi nhất và báo giá cụ thể;

– Bảng báo giá này là giá dự thầu báo trực tiếp cho chủ đầu tư, người sử dụng cho các công ty tham gia dự đấu thầu cần bảng báo giá phụ kiện đường ống inox vi sinh GẤP, cần giá dự toán, GIÁ THỰC TẾ KHI MUA CÓ THỂ RẺ HƠN TRUNG BÌNH THỊ TRƯỜNG ÍT NHẤT TỪ 15-55% TÙY TỪNG MẶT HÀNG, TÙY SỐ LƯỢNG./.

Biên soạn bởi: https://thepkhonggi.vn/

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị Bảng báo giá Ống inox công nghiệp: Co 45o, SCH10S, phun cát, như sau:

STT

Tên hàng Mô tả TC Ø C.L Số lượng Đơn giá
(USD)
 Thành tiền
(USD)
Quy cách
1 Co 45o, SCH10S, phun cát DN50 SCH10S Ø60.5×2.8 304 1 1.38 1.38

2

DN80 SCH10S Ø90×3.0 304 1 3.22 3.22
3 DN100 SCH10S Ø114.3×3.0 304 1 5.29

5.29

4

DN125 SCH10S Ø141.3×3.0 304 1 9.20 9.20
5 DN150 SCH10S Ø168.3×3.4 304 1 16.10

16.10

6

DN200 SCH10S Ø219.08×4.0 304 1 25.30 25.30
7 DN250 SCH10S Ø273.1×4.19 304 1 41.40

41.40

8

DN300 SCH10S Ø323.9×4.57 304 1 79.35 79.35
9 DN350 SCH10S Ø355.6×4.78 304 1 117.30

117.30

10

DN450 SCH10S Ø457.0×4.78 304 1 213.90 213.90
11 DN600 SCH10S Ø610×6.35 304 1 393.30

393.30

12

DN700 SCH10S Ø711×7.92 304 1 563.50 563.50
Tổng       12  

1,469.24

 

Lưu ý:

– Giá trị thời hạn bảng báo giá: trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo;

– Catalog ống inox công nghiệp dùng để chọn sản phẩm xem thêm tại đây;

– Có đầy đủ Chứng chỉ xuất xứ CO, chứng chỉ chất lượng CQ;

– Bảng báo giá liên tục được cập nhật theo giá tại một thời điểm nhất định, quý vị vui lòng liên hệ để được tư vấn phương án có lợi nhất và báo giá cụ thể;

– Bảng báo giá này là giá dự thầu báo trực tiếp cho chủ đầu tư, người sử dụng cho các công ty tham gia dự đấu thầu cần bảng báo giá ống inox công nghiệp GẤP, cần giá dự toán, GIÁ THỰC TẾ KHI MUA CÓ THỂ RẺ HƠN TRUNG BÌNH THỊ TRƯỜNG ÍT NHẤT TỪ 15-55% TÙY TỪNG MẶT HÀNG, TÙY SỐ LƯỢNG./.

Biên soạn bởi: https://thepkhonggi.vn/

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị Bảng báo giá Phụ kiện đường ống inox vi sinh: Mặt bích JIS-5KA đúng chuẩn, như sau:

NO

TYPE Grade DN Ø ĐVT S.L Đơn giá
(VND)
Thành tiền
(VND)
Ghi chú
1 Mặt bích JIS-5KA
đúng chuẩn
304 DN200 Ø 219.08 cái 1 2,041,200

2,041,200

2

304 DN100 Ø 114.3 cái 1 629,100 629,100
Tổng cộng 2  

2,670,300

 

 

Lưu ý:

– Giá trị thời hạn bảng báo giá: trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo;

– Catalog Phụ kiện đường ống inox vi sinh dùng để chọn sản phẩm xem thêm tại đây;

– Có đầy đủ Chứng chỉ xuất xứ CO, chứng chỉ chất lượng CQ;

– Bảng báo giá liên tục được cập nhật theo giá tại một thời điểm nhất định, quý vị vui lòng liên hệ để được tư vấn phương án có lợi nhất và báo giá cụ thể;

– Bảng báo giá này là giá dự thầu báo trực tiếp cho chủ đầu tư, người sử dụng cho các công ty tham gia dự đấu thầu cần bảng báo giá phụ kiện đường ống inox vi sinh GẤP, cần giá dự toán, GIÁ THỰC TẾ KHI MUA CÓ THỂ RẺ HƠN TRUNG BÌNH THỊ TRƯỜNG ÍT NHẤT TỪ 15-55% TÙY TỪNG MẶT HÀNG, TÙY SỐ LƯỢNG./.

Biên soạn bởi: https://thepkhonggi.vn/

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị Bảng báo giá Phụ kiện đường ống inox vi sinh: Bích rỗng, JIS-10K, đúng chuẩn, như sau:

STT

tên hàng SIZE Ø TC Áp C.L ĐVT S.L Đơn giá
(VNĐ)
Thành tiền
(VNĐ)
Ghi chú
1 Bích rỗng, JIS-10K, đúng chuẩn DN65 Ø76.2 JIS 10K 304 Chiếc 1 414450 414,450

DN50

Ø60.3 JIS 10K 304 Chiếc 1 305100 305,100
DN40 Ø48.3 JIS 10K 304 Chiếc 1 265950

265,950

Tổng cộng

3

985,500

 

Lưu ý:

– Giá trị thời hạn bảng báo giá: trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo;

– Catalog Phụ kiện đường ống inox vi sinh dùng để chọn sản phẩm xem thêm tại đây;

– Có đầy đủ Chứng chỉ xuất xứ CO, chứng chỉ chất lượng CQ;

– Bảng báo giá liên tục được cập nhật theo giá tại một thời điểm nhất định, quý vị vui lòng liên hệ để được tư vấn phương án có lợi nhất và báo giá cụ thể;

– Bảng báo giá này là giá dự thầu báo trực tiếp cho chủ đầu tư, người sử dụng cho các công ty tham gia dự đấu thầu cần bảng báo giá phụ kiện đường ống inox vi sinh GẤP, cần giá dự toán, GIÁ THỰC TẾ KHI MUA CÓ THỂ RẺ HƠN TRUNG BÌNH THỊ TRƯỜNG ÍT NHẤT TỪ 15-55% TÙY TỪNG MẶT HÀNG, TÙY SỐ LƯỢNG./.

Biên soạn bởi: https://thepkhonggi.vn/

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị Bảng báo giá Phụ kiện đường ống inox vi sinh: Khớp nối nhanh đầu model  F, như sau:

STT

TÊN HÀNG Ø CL ĐVT  SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
(VNĐ)
THÀNH TIỀN
(VNĐ)
GHI CHÚ
1 Khớp nối nhanh đầu model  F 2″ 304 Cái 1 147,150 147,150

TỔNG TIỀN

      1   147,150

 

Lưu ý:

– Giá trị thời hạn bảng báo giá: trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo;

– Catalog Phụ kiện đường ống inox vi sinh dùng để chọn sản phẩm xem thêm tại đây;

– Có đầy đủ Chứng chỉ xuất xứ CO, chứng chỉ chất lượng CQ;

– Bảng báo giá liên tục được cập nhật theo giá tại một thời điểm nhất định, quý vị vui lòng liên hệ để được tư vấn phương án có lợi nhất và báo giá cụ thể;

– Bảng báo giá này là giá dự thầu báo trực tiếp cho chủ đầu tư, người sử dụng cho các công ty tham gia dự đấu thầu cần bảng báo giá phụ kiện đường ống inox vi sinh GẤP, cần giá dự toán, GIÁ THỰC TẾ KHI MUA CÓ THỂ RẺ HƠN TRUNG BÌNH THỊ TRƯỜNG ÍT NHẤT TỪ 15-55% TÙY TỪNG MẶT HÀNG, TÙY SỐ LƯỢNG./.

Biên soạn bởi: https://thepkhonggi.vn/

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị Bảng báo giá Van inox vi sinh: Van bướm vi sinh tay rút, như sau:

TT

Tên hàng Size CL TC ĐVT Đơn giá
(VNĐ)
S.L Thành tiền
(VNĐ)
Ghi chú
1

Van bướm vi sinh tay rút, Kết nối Clamp, EPDM

Ø25.4 316 SMS Chiếc 661,500 1

661,500

2

DN20(Ø22) 316 DIN Chiếc 688,500 1 688,500
  CỘNG TRƯƠC THUẾ:           2

1,350,000

 

 

Lưu ý:

– Giá trị thời hạn bảng báo giá: trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo;

– Catalog van inox vi sinh dùng để chọn sản phẩm xem thêm tại đây;

– Có đầy đủ Chứng chỉ xuất xứ CO, chứng chỉ chất lượng CQ;

– Bảng báo giá liên tục được cập nhật theo giá tại một thời điểm nhất định, quý vị vui lòng liên hệ để được tư vấn phương án có lợi nhất và báo giá cụ thể;

– Bảng báo giá này là giá dự thầu báo trực tiếp cho chủ đầu tư, người sử dụng cho các công ty tham gia dự đấu thầu cần bảng báo giá van công nghiệp GẤP, cần giá dự toán, GIÁ THỰC TẾ KHI MUA CÓ THỂ RẺ HƠN TRUNG BÌNH THỊ TRƯỜNG ÍT NHẤT TỪ 15-55% TÙY TỪNG MẶT HÀNG, TÙY SỐ LƯỢNG./.

Biên soạn bởi: https://thepkhonggi.vn/

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị Bảng báo giá Phụ kiện đường ống inox vi sinh: Mặt bích BS như sau:

TT

Tên hàng Model Size CL ĐVT Đơn giá
(VNĐ)
S.L Thành tiền
(VNĐ)
Ghi chú
1 Mặt bích JIS-5KA 114 304 Chiếc

474,000

1

474,000

2

168 Chiếc

869,000

1

869,000

  TỔNG CỘNG:          

2

1,343,000

 

 

Lưu ý:

– Giá trị thời hạn bảng báo giá: trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo;

– Catalog Phụ kiện đường ống inox vi sinh dùng để chọn sản phẩm xem thêm tại đây;

– Có đầy đủ Chứng chỉ xuất xứ CO, chứng chỉ chất lượng CQ;

– Bảng báo giá liên tục được cập nhật theo giá tại một thời điểm nhất định, quý vị vui lòng liên hệ để được tư vấn phương án có lợi nhất và báo giá cụ thể;

– Bảng báo giá này là giá dự thầu báo trực tiếp cho chủ đầu tư, người sử dụng cho các công ty tham gia dự đấu thầu cần bảng báo giá phụ kiện đường ống inox vi sinh GẤP, cần giá dự toán, GIÁ THỰC TẾ KHI MUA CÓ THỂ RẺ HƠN TRUNG BÌNH THỊ TRƯỜNG ÍT NHẤT TỪ 15-55% TÙY TỪNG MẶT HÀNG, TÙY SỐ LƯỢNG./.

Biên soạn bởi: https://thepkhonggi.vn/

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá thép không gỉ: Van kính thủy vi sinh kết nối Clamp, inox 304″ như sau:

TT

Tên hàng Size CL TC ĐVT Đơn giá
(VNĐ)
S.L Thành tiền
(VNĐ)
Ghi chú
1 Van kính thủy vi sinh kết nối Clamp DN20
(Mặt bích Clamp 50.5)
304 SMS Bộ 1,534,500 1

1,534,500

 
 

TỔNG CỘNG:

        1

1,534,500

 

Lưu ý:

– Catalog chi tiết: Van kính thủy vi sinh kết nối Clamp, inox 304 xem tại đây;

– Giá trị thời hạn bảng báo giá: trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo;

– Bảng báo giá liên tục cập nhật theo giá tại một thời điểm nhất định, quý vị vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá cụ thể;

– Bảng báo giá này là giá dự thầu cho các công ty tham gia dự đấu thầu cần bảng báo giá thiết bị bồn tank inox gấp.

Biên soạn bởi: https://thepkhonggi.vn

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá thép không gỉ: Ferrule vi sinh, inox 316″ như sau:

TT

Tên hàng Size CL TC ĐVT Đơn giá
(VNĐ)
S.L Thành tiền
(VNĐ)
Ghi chú
1 Ferrule vi sinh DN50(Ø52) 316 DIN Chiếc 49,500 1

49,500

 

2

DN40(Ø40) 316 DIN Chiếc 37,500 1 37,500  
  TỔNG CỘNG:         2

87,000

 

Lưu ý:

– Catalog chi tiết: Cửa bồn tank áp lực inox vi sinh hình ELIP, inox 304 xem tại đây;

– Giá trị thời hạn bảng báo giá: trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo;

– Bảng báo giá liên tục cập nhật theo giá tại một thời điểm nhất định, quý vị vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá cụ thể;

– Bảng báo giá này là giá dự thầu cho các công ty tham gia dự đấu thầu cần bảng báo giá thiết bị bồn tank inox gấp.

Biên soạn bởi: https://thepkhonggi.vn

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá thép không gỉ: Cửa bồn tank áp lực inox vi sinh hình ELIP, inox 304″ như sau:

TT

Tên hàng Size CL ĐVT Áp Đơn giá
(VNĐ)
S.L Thành tiền
(VNĐ)
Ghi chú
1 Cửa bồn tank áp lực inox vi sinh hình ELIP mở trong, Bề mặt trong bóng gương ngoài bóng mờ Ф430 x 330 304 Chiếc 3Bar 5,812,500 1

5,812,500

 
 

TỔNG CỘNG:

        1

5,812,500

 

Lưu ý:

– Catalog chi tiết: Cửa bồn tank áp lực inox vi sinh hình ELIP, inox 304 xem tại đây;

– Giá trị thời hạn bảng báo giá: trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo;

– Bảng báo giá liên tục cập nhật theo giá tại một thời điểm nhất định, quý vị vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá cụ thể;

– Bảng báo giá này là giá dự thầu cho các công ty tham gia dự đấu thầu cần bảng báo giá thiết bị bồn tank inox gấp.

Biên soạn bởi: https://thepkhonggi.vn