Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá thép không gỉ: Van kính thủy vi sinh kết nối Clamp, inox 304″ như sau:

TT

Tên hàng Size CL TC ĐVT Đơn giá
(VNĐ)
S.L Thành tiền
(VNĐ)
Ghi chú
1 Van kính thủy vi sinh kết nối Clamp DN20
(Mặt bích Clamp 50.5)
304 SMS Bộ 1,534,500 1

1,534,500

 
 

TỔNG CỘNG:

        1

1,534,500

 

Lưu ý:

– Catalog chi tiết: Van kính thủy vi sinh kết nối Clamp, inox 304 xem tại đây;

– Giá trị thời hạn bảng báo giá: trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo;

– Bảng báo giá liên tục cập nhật theo giá tại một thời điểm nhất định, quý vị vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá cụ thể;

– Bảng báo giá này là giá dự thầu cho các công ty tham gia dự đấu thầu cần bảng báo giá thiết bị bồn tank inox gấp.

Biên soạn bởi: https://thepkhonggi.vn

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá thép không gỉ: Ferrule vi sinh, inox 316″ như sau:

TT

Tên hàng Size CL TC ĐVT Đơn giá
(VNĐ)
S.L Thành tiền
(VNĐ)
Ghi chú
1 Ferrule vi sinh DN50(Ø52) 316 DIN Chiếc 49,500 1

49,500

 

2

DN40(Ø40) 316 DIN Chiếc 37,500 1 37,500  
  TỔNG CỘNG:         2

87,000

 

Lưu ý:

– Catalog chi tiết: Cửa bồn tank áp lực inox vi sinh hình ELIP, inox 304 xem tại đây;

– Giá trị thời hạn bảng báo giá: trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo;

– Bảng báo giá liên tục cập nhật theo giá tại một thời điểm nhất định, quý vị vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá cụ thể;

– Bảng báo giá này là giá dự thầu cho các công ty tham gia dự đấu thầu cần bảng báo giá thiết bị bồn tank inox gấp.

Biên soạn bởi: https://thepkhonggi.vn

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá thép không gỉ: Cửa bồn tank áp lực inox vi sinh hình ELIP, inox 304″ như sau:

TT

Tên hàng Size CL ĐVT Áp Đơn giá
(VNĐ)
S.L Thành tiền
(VNĐ)
Ghi chú
1 Cửa bồn tank áp lực inox vi sinh hình ELIP mở trong, Bề mặt trong bóng gương ngoài bóng mờ Ф430 x 330 304 Chiếc 3Bar 5,812,500 1

5,812,500

 
 

TỔNG CỘNG:

        1

5,812,500

 

Lưu ý:

– Catalog chi tiết: Cửa bồn tank áp lực inox vi sinh hình ELIP, inox 304 xem tại đây;

– Giá trị thời hạn bảng báo giá: trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo;

– Bảng báo giá liên tục cập nhật theo giá tại một thời điểm nhất định, quý vị vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá cụ thể;

– Bảng báo giá này là giá dự thầu cho các công ty tham gia dự đấu thầu cần bảng báo giá thiết bị bồn tank inox gấp.

Biên soạn bởi: https://thepkhonggi.vn

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá thép không gỉ: Co 90ᴼ REN TRONG 1/2″ NPT, inox 304″ như sau:

NO

TYPE CL Size (mm) ĐVT SỐ
LƯỢNG
ĐƠN GIÁ
(VND)
THÀNH TiỀN
(VND)
Ghi chú
1 Co 90ᴼ REN TRONG 1/2″ NPT 304 1/2″(Ø27) Chiếc 1 25,000 25,000

TỔNG CỘNG:

  1 25,000

Lưu ý:

– Catalog chi tiết: Co 90ᴼ REN TRONG 1/2″ NPT, inox 304 xem tại đây;

– Giá trị thời hạn bảng báo giá: trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo;

– Bảng báo giá liên tục cập nhật theo giá tại một thời điểm nhất định, quý vị vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá cụ thể;

– Bảng báo giá này là giá dự thầu cho các công ty tham gia dự đấu thầu cần bảng báo giá thiết bị bồn tank inox gấp.

Biên soạn bởi: https://thepkhonggi.vn

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá thép không gỉ: Mặt bích rỗng PN16-BS4504, inox 304″ như sau:

TT

Tên hàng Model Size CL ĐVT Đơn giá
(VNĐ)
S.L Thành tiền
(VNĐ)
Ghi chú
01 Mặt bích rỗng PN16-BS4504, đúng chuẩn 304 DN350 Ø355.6 cái 1 5,930,500 5,930,500

 

 

TỔNG CỘNG:

        1  

5,930,500

 

Lưu ý:

– Catalog chi tiết: Mặt bích rỗng PN16-BS4504, inox 304 xem tại đây;

– Giá trị thời hạn bảng báo giá: trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo;

– Bảng báo giá liên tục cập nhật theo giá tại một thời điểm nhất định, quý vị vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá cụ thể;

– Bảng báo giá này là giá dự thầu cho các công ty tham gia dự đấu thầu cần bảng báo giá thiết bị bồn tank inox gấp.

Biên soạn bởi: https://thepkhonggi.vn

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá thép không gỉ: Rắc co vi sinh nối hàn, inox 304″ như sau:

STT

Tên hàng Size CL TC ĐVT Đơn giá
(VNĐ)
S.L Thành tiền
(VNĐ)
Ghi chú
1 Rắc co vi sinh nối hàn
Chú ý: LOẠI DÀI
DN20(Ф22) 304 DIN Chiếc 204,600 1

204,500

2

DN25(Ф28) 304 DIN Chiếc 229,500 1 229,500
3 DN32(Ф34) 304 DIN Chiếc 259,000 1

259,000

4

DN40(Ф40) 304 DIN Chiếc 287,000 1 287,000
5 DN50(Ф52) 304 DIN Chiếc 349,000 1

349,000

TỔNG CỘNG:

05

1,329,000

Lưu ý:

– Catalog chi tiết: Rắc co vi sinh nối hàn, inox 304 xem tại đây;

– Giá trị thời hạn bảng báo giá: trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo;

– Bảng báo giá liên tục cập nhật theo giá tại một thời điểm nhất định, quý vị vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá cụ thể;

– Bảng báo giá này là giá dự thầu cho các công ty tham gia dự đấu thầu cần bảng báo giá thiết bị bồn tank inox gấp.

Biên soạn bởi: https://thepkhonggi.vn